Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Održana 4. Konferencija sa međunarodnim učešćem “Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošlјavanja”

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Centarom za preduzetništvo, inovacije i revitalizaciju preduzeća (CIRP) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održao je 4. Konferenciju sa međunarodnim učešćem ,,Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošlјavanja“. Konferencija je održana 15.12.2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta, Majke Jugovića 4, 78 000 Banja Luka.

 

Konferencija ima za cilј da aktivira klјučne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošlјavanja mladih stručnih kadrova.

 

Konferencija je počela sa radom u 9.00 časova. Na otvaranju Konferencije prisutnima su se obratili: prof.dr Jasmin Komić (Ministarstvo nauke i tehnologije), prof.dr Zoran Lukić (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva), prof.dr Strain Posavlјak (Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci) i prof.dr Saša Petković ( Ekonomski fakultet Banja Luka).

 

Konferenciji su prisustvovala 64 učesnika iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošlјavanja mladih stručnih kadrova.

 

Prijavlјeno je 26 radova od kojih je većina autora svoje radove prezentovala na Konferenciji.

 

Naučni i stručni istraživači iznijeli su nove spoznaje i ukazali na nove mogućnosti unaprjeđenja upravlјanja poslovnim procesima i resursimakoji se koriste kako bi se tržištu isporučila što veća dodatna vrijednost i time omogućilo povećanje konkurentnosti i ukupnog ekonomskog uspjeha privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Konferencija je organizovana u skladu sa preporukama međunarodnih naučnih foruma vezanih za inovacije, preduzetništvo i zapošlјavanje.

 

Kao primarni rezultat konferencije očekuje se uspostavlјanje i jačanje saradnje navedenih sektora i Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci s cilјem zajedničkog djelovanja u iznalaženju novih: privrednih mogućnosti, razvoja, zaposlenosti, izvoza i smanjenja „odliva mozgova“ iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Nakon diskusije i zaklјučaka koji će biti osnova za prijedlog mjera unapređenja privrednog i društvenog stanja u RS i BiH, Konferencija je zatvorena u 18.30 časova.

 

Entrepreneurship Development Employment

© Entrepreneurship Development Employment 2015