Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja" 2017

 

 

 

Banja Luka, 15. decembra 2017. godine

 

Organizatori skupa

 

EKONOMSKI FAKULTET U BANJOJ LUCI

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

CENTAR ZA PREDUZETNIŠTVO, INOVACIJE I REVITALIZACIJU PREDUZEĆA

 

Obaveštavamo Vas da će se Naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja" 2017 održati 15.12.2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Majke Jugovića 4, 78 000, Banja Luka.

Poziv Predsednika Organizacionog odbora

 

Konferencija ima za cilj da aktivira ključne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja mladih stručnih kadrova. Kao primarni rezultat  konferencije očekujemo uspostavljanje i jačanje saradnje navedenih sektora i  Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci s ciljem zajedničkog djelovanja u  osnaživanju privrednih mogućnosti i razvoja.

 

Široko je prihvaćen pristup po kome su inovacije i inovativnost jedan od ključnih pokretača konkurentnosti, od nivoa preduzeća, do nivoa nacionalne privrede. Inovativni menadžment odnosi se na unapređenje upravljanja procesima i resursima koji se koriste kako bi se tržištu isporučila vrijednost, i time omogućilo povećanje konkurentnosti i ukupnog poslovnog uspjeha kompanije. Od posebnog značaja su rješenja koja doprinose povećanju efikasnosti i efektivnosti proizvodnje i poslovanja, odnosno, zadovoljenju potreba tržišta.

 

Konferenciju organizujemo u skladu sa preporukama međunarodnih naučnih foruma vezanih za inovacije, preduzetništvo i zapošljavanje. Glavne tematske cjeline Konferencije su: Aktuelna ekonomsko-tehnološka kretanja, privlačenje stranih investicija, priprema većih investicionih projekata, novo radno zakonodavstvo, korištenje sredstava EU fondova, usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, novi oblici zapošljavanja i dr. Ovim putem Vas pozivamo da 15. decembra 2017. godine svojim prisustvom date doprinos konferenciji "Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“. Otvaranje konferencije je predviđeno u 09:30 časova u Svečanoj Sali ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci.

 

 

Predsednik organizacionog odbora

 

dr Stanko Stanic

 

 

Entrepreneurship Development Employment

© Entrepreneurship Development Employment 2015