Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Kontakt

 

  Bojan Kresojević

 

  Dražen Ivanović

 

  Tehnički sekretari EDE16,

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

  Adresa: Majke Jugovića 4, 78 000, Banja Luka

  Telefon: +387 51 430 010

  Fax: +387 51 430 053

 

  E-mail: ede@ef.unibl.org

  Sajt: http://www.ede.ef.unibl.org

 

Bojan Kresojević

Dražen Ivanović

© Entrepreneurship Development Employment 2015