Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Naučni odbor

dr Stevo Pucar

dr Goran Popović

dr Janko Cvijanović

dr Saša Petković

dr Jaka Vadnjal

dr Radmilo Todosijević

dr Stanko Stanic

                                        predsjednik

dr Nikola Vukmerić

                                                      kordinator

dr Jovo Ateljić

dr Zdravko Todorović

dr Dejan Erić

dr Marko Jelić

dr Mario Bogdanović

dr Aziz Šunje

Organizacioni odbor

dr Dragan Milovanović

 dr Branko Baroš

Dražen Ivanović

Bojan Kresojević

Darko Milunović mr

mr Željana Jovičić

dr Branka

Topić-Pavković

dr Željko Račić

dr Zoran Lukić

dr Saša Vučenović

dr Nikola Vukmerić

                                                      kordinator

dr Igor Todorović

Dejana Trkulja

Jelena Rastoka

Nina Pepic

Veselin Radosavac

© Entrepreneurship Development Employment 2015