Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

© Entrepreneurship Development Employment 2015